/ / Nguyên ủy cơ ngực lớn

Nguyên ủy cơ ngực lớn

Cơ bám bằng hai đầu ở hai xương khác nhau theo con đường ngắn nhất và thường được gọi là nguyên ủy và bám tận. Khi tì vào điểm nọ thì kéo ở điểm kia. Biết . Vận động đai vai là do sự tham gia của các cơ bám vào đây như : cơ nâng bả, trám, ngực lớn, ngực bé, dưới đòn, .

[2] Các dây thần kinh sọ xác định 2 loại nguyên ủy: Nguyên ủy thật là nơi phát xuất ra dây thần kinh (một nhân xám trung ương nếu là vận động, một hạch . hay hỗn hợp Nguyên ủy hư Nguyên ủy thật Nhân Chức năng 0 Tận cùng Thuần cảm giác Lá tận cùng Các nhân vách Tham gia trong việc .

Biết dược nguyên ủy, đường di, liên quan, tận cùng và các nhánh bên của cuả động mạch nách . Nguyên ủy: Sụn sườn và xương sườn 1. . Bám tận: Rãnh dưới đòn.

Nguyên ủy thật: hạch ngoại biên hay nhân vận động . Nguyên ủy thật: tầng tế bào hạch của võng mạc, các sợi trục hội tụ lại ở đĩa thị giác (điểm mù) gần cực sau của nhãn cầu. . Phần thần kinh có nguồn gốc từ tủy gai chạy ra ngoài xuống dưới để vận động cho cơ ức đòn chũm và cơ thang.

Bám tận: lồi củ delta xương cánh tay. .  Chức năng: nếu hoạt động luân phiên, khi thì bó trước, khi thì bó sau thì xảy ra động tác vung vẩy chi trên, .

Thành ngực (Phần 3), Cơ thang bao phủ phần giữa-sau của ngực trên .

Cơ thang bao phủ phần giữa-sau của ngực trên Nguyên ủy: từ xương sọ đến đốt sống T12 ở đường giữa. Bám tận: xương đòn, mỏm cùng vai và đốt sống của . Bám tận: xương đòn, mỏm cùng vai và đốt sống của xương bả vai.

Kể tên theo lớp và chức năng của các cơ nội tại thành ngực Kể tên theo lớp các cơ lưng gáy Mô tả nguyên ủy, hướng đi, bám tận và tác dụng của các cơ thành . CÔ ÔÛ LÖNG 2 lớp: - Nông: xếp 3 lớp từ nông đến sâu: + Cơ thang, cơ lưng rộng + Cơ nâng vai, cơ trám + Cơ răng sau trên và dưới .

Xương vai tạo thành một phần phía sau của bả vai. Ở người , xương vai là một xương dẹt, có hình tam giác , nằm ở phía sau bên của lồng ngực. . Góc trên được bao bọc bởi cơ thang

Có nguyên ủy ở xương và bám tận ở da.- Dây thần kinh mặt chi phối vận động.- Bám quanh các lỗ tự nhiên. . Dodây thần kinh số VII chi phối vận động.Cơ có nguyên ủy ở mạc ngực và xươngđòn, bám tận vào góc miệng, môi dưới vàbờ dưới xương . cơ thang & cơ ức-XIđi đến cơ thang & cơ đòn-chũmức- .

Cơ thang bao phủ phần giữa-sau của ngực trên Nguyên ủy: từ xương sọ đến đốt sống T12 ở đường giữa. Bám tận: xương đòn, mỏm cùng vai và đốt sống của xương bả vai.

Tài liệu khác: