/ / Tập gym ngực dưới

Tập gym ngực dưới

Thực ra cơ ngực chỉ chia thành 2 phần trên và dưới. Phần dưới bao gồm cả phần giữa và dưới như mọi người hay chia.

THÔNG TIN BÀI TẬP:

Nhóm cơ chính: Triceps - Cơ tay sau, Chest - Cơ ngực

Nhóm cơ tham gia: Shoulders - Cơ vai, Lats - Cơ xô

Loại tác động: Compound

Dụng cụ tập: Body Weight - Trọng lượng cơ thể

Cấp độ: Basic - Cơ bản

1. Nếu bạn mói tập và chưa thể thực hiện được bài tập 1 rep hoàn chỉnh. Hãy lấy 1 chiếc ghế kê ở dưới và chỉ thực hiện lượt hạ người. Cứ xuống đất lại trèo lên ghế và lặp lại lượt đi xuống.

Tài liệu khác: