/ / Giai phau co nguc

Giai phau co nguc

Bộ Atlas giải phẫu Frank-Netter

Mình up bộ ảnh giải phẫu Frank – Netter cho các bạn tiện theo dõi, tham khảo khi cần trong quá trình học, ôn thi môn giải phẫu.

1. Các tĩnh mạch của thực quản

2. Các mạch và hạch bạch huyết của thực quản

3. Các thần kinh của thực quản

4. Các thần kinh nội tại và các dạng của thần kinh chi phối thực quản

5. Trung thất: Thiết đồ ngang

7. Các động mạch của tuyến vú

8. Các mạch và hạch bạch huyết của tuyến vú

9. Khung xương ngực

10. Các xương sườn và khớp ức – sườn

11. Các khớp sườn – đốt sống

12. Các xương sườn cổ và các dị dạng có liên quan

Tài liệu khác: