/ / Khi nao tap ep nguc

Khi nao tap ep nguc

Vấn đề của bạn chẳng qua là những phòng tập bên ngoài, bình dân, nghề dạy nghề hay là người tập trước chỉ người tập sau thì người ta hay có những câu như là: "Ngực chưa có thì không được tập ngực trong". Vấn đề của bạn nằm ở chỗ đó. Bạn đang hỏi Duy đó là bài Butterfly Desk tức là bài ép ngực trên máy. Người bạn bảo bạn không nên tập cái đó là người ta khẳng định: ngực bạn không có thì đừng tập ngực trong, đơn giản vậy thôi. Theo quan điểm đó, Duy đã chứng minh rất nhiều lần và khẳng định: nó không đúng. Bạn không cần phải nghe theo vấn đề thiếu tính chuyên môn và tính chính xác như vậy. Bạn có thể bỏ qua và tìm giáo trình, giáo án gì đi nữa thì nó cũng phải có nguồn gốc dựa trên những nguyên lí cơ bản về khoa học, về thể hình đã được chứng minh, kiểm chứng bởi nhiều người, những tổ chức lớn của thế giới người ta đưa ra chứ bạn không thể nào dựa vào những lịch tập đơn giản, cảm giác của bản thân. Hy vọng với giải thích của Duy thì bạn hiểu được vấn đề này.

Vấn đề thứ hai của bạn là chai cơ. Quan điểm bạn của bạn là cơ đã bị chai và khuyên bạn nên nghỉ. Đó là quan điểm của những phòng bình dân. Bản thân Duy cũng tập ở những phòng bình dân mấy năm trời nên bạn nói ý này là Duy hiểu 90% vấn đề. Ý kiến đó không đúng. Vấn đề bạn tập không to là bạn phải xem lại vấn đề tập luyện của bạn đúng hay không. Bạn nhìn video của Duy là một chuyện còn tập được hay không lại là một chuyện khác. Có những chuyện, những kĩ thuật phải nhìn trực tiếp thì họa may, mình mới hiểu được, còn nếu không, bạn phải mất thời gian để cảm nhận động tác rồi mới có thể hoàn thành tốt được. Vấn đề thứ hai là vấn đề dinh dưỡng. Bạn tập thì bạn ăn uống như thế nào? Có đủ protein hay không, cơ bắp mà không đủ protein thì không to được. Bạn kiểm tra lại hai vấn đề đó là kĩ thuật tập luyện và dinh dưỡng chứ không có chuyện chai cơ. Đối với thể hình là phải tính bằng năm chứ không thể bằng tháng. Còn vấn đề nghỉ thì cần phải có lí do, nếu hợp lí thì nghỉ. Nghỉ vì lí do chai cơ là không hợp lí.

Tài liệu khác: