/ / Tap hit dat co loi gi

Tap hit dat co loi gi

Trong các bài tập series Batman Workout, blog đã giới thiệu 01 bài tập hít đất.

(1) Hai tay để rộng hơn vai (khoảng 1.5 lần vai), đặt vị trí hơi thấp hơn so với vai, toàn thân tạo thành đường thẳng

(2) Hạ người xuống chậm, kết hợp hít chậm vào bằng mũi

(3) Dừng lại 01-02 giây

(4) Đẩy người lên nhanh, kết hợp thở mạnh và nhanh bằng miệng

Xong động tác trên là 01 lần, tập 12-15 lần/hiệp, tập 04-06 hiệp

(1) Hai tay để rộng hơn vai (gấp 1.5-2 lần vai), đặt vị trí ngang hoặc thấp hơn vai (để thấp hơn thì tác dụng lên cơ tay sau nhiều hơn), toàn thân tạo thành đường thẳng

(2) Hạ người xuống chậm, kết hợp hít chậm vào bằng mũi

(3) Dừng lại 01-02 giây

(4) Đẩy người lên nhanh, kết hợp thở mạnh và nhanh bằng miệng

Xong động tác trên là 01 lần, tập 12-15 lần/hiệp, tập 04-06 hiệp

(1) Hai tay để rộng bằng vai, lưng & chân thẳng tạo thành hình chữ V

(2) Hạ người xuống chậm, kết hợp hít chậm vào bằng mũi; hai tay xuống theo đường thẳng, song song với thân, không mở rộng ra

(3) Dừng lại 01-02 giây

(4) Đẩy người lên nhanh, kết hợp thở mạnh và nhanh bằng miệng

Xong động tác trên là 01 lần, tập 10-12 lần/hiệp, tập 04-06 hiệp

Tăng độ khó cho bài tập: Sau thời gian tập các bài trên, nếu các bạn muốn nâng cao bài tập thì có thể thực hiện một trong các cách sau:

+ Đặt chân lên ghế hoặc bất cứ điểm nào để chân cao hơn mặt đất

+ Tăng thời gian dừng lên 03-05 giây (thời gian cơ thể hạ xuống điểm thấp nhất, là bước (3) của các bài hướng dẫn trên)

+ Tăng số lần tập mỗi hiệp, có thể theo công thức kim tử tháp 10-13-15-13-10, 12-15-17-15-12.

Tài liệu khác: