/ / Bài tập tăng cơ đơn giản tại nhà

Bài tập tăng cơ đơn giản tại nhà

Cơ lưng dưới là một nhóm cơ quan trọng trên cơ thể. Nó giúp liên kết các nhóm cơ ở thân trên và thân dưới lại với nhau, giúp bạn thực hiện các bài tập thể hình tại nhà khác tốt hơn.

Bài tập cơ lưng dưới đơn giản tại nhà

Dưới đây là 4 bài tập cơ lưng dưới đơn giản tại nhà mà bạn có thể tập luyện mà không cần phải sử dụng tới bất kì dụng cụ nào.

Bài 1: Nằm xấp, nâng chéo tay – chân

Bài 2: Nằm xấp nâng cùng cũng 2 tay và chân

Bài 3: Nâng tay chân bập bênh

Bài 4: Nằm xấp nâng tay chân xoay tròn.

Tài liệu khác: